O FIRMIE

Firmę BUDEON założył 01-10-2009 mgr inż. Remigiusz Kocent - projektant konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Biuro zlokalizowane jest w atrakcyjnie położonej nad zalewem koronowskim miejscowości Samociążek (bezpośrednio przy drodze powiatowej Osielsko - Koronowo).

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Mgr inż. Remigiusz Kocent jest absolwentem Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie - Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, a wcześniej Technikum Budowlanego w Bydgoszczy.
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej KUP/0032/PWOK/09. Jestem członkiem Kujawsko Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa KUP/BO/0190/09.
Po ukończeniu studiów mgr inż. Remigiusz Kocent podjął pracę w Firmie MIASTOPROJEKT Bydgoszcz, następnie w należącym do francuskiej grupy Coplan, biurze FORT POLSKA a od 2005 roku związany jest z spółką MILARYS POLSKA z siedzibą w Bydgoszczy.
Przebieg kariery zawodowej pozwolił na zdobycie doświadczenia zarówno w pracy projektowej jak i pracy związanej z procesem realizacji budowli a rozwój zawodowy motywowany był poprzez udział w Warsztatach Projektantów Konstrukcji oraz szkoleniach i kursach branżowych.

Mgr inż. Remigiusz Kocent uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Priorytetu VI PO KL ?Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozwój firmy jest oparty na ciągłym doskonaleniu kadry inżynierskiej oraz zakupach nowoczesnego oprogramowania.

Zlecenia opracowywane są w oparciu o licencjonowane programy: AutoCAD 2010 firmy Autodesk, Pakiet programów do statyki i wymiarowania konstrukcji: RM-WIN , PL-WIN firmy CADSIS, Pakiet programów eksperckich Robot EXPERT firmy Autodesk, EXPERT Certyfikat, Energetyczny+ firmy Autodesk, BuildDesk Energy Certificate Professional firmy BuildDesk Polska, MS OFFICE 2007 SB.

 
 
Copyright ? 2009 BUDEON, Remigiusz Kocent. Projekt Studio WWW Projektowanie stron www homeo firmieofertagrupa sprawdzonych firmkontakt